Vitroguard یک توزیع کننده اروپایی است، که در زمینه مواد شیمیایی بر پایه شیشه مایع برای محافظت در برابر عوامل محیطی و سایش، رنگ های پایه آب ضد باکتری، رنگ های ضد خوردگی و سیستم های اسپری فعلیت دارد.