coripng

شرکت نیکفام بین الملل، مجموعه ای از متخصصین در زمینه پوشش های سطحی و رزین ها است. نیکفام همواره در تلاش برای یافتن راه های مبتکرانه و جدید برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنایع رنگ و رزین می باشد.