Gepard تولید کننده تجهیزات و قطعات یدکی طراحی شده برای کاربرد در فروشگاه ها و مراکز تعمیرات رنگ برای سنباده زدن، پرداخت و صیقل داددن سطوح می باشد.