coripng

افکتیس یکی از مهمترین شرکت های فعال در زمینه علم آتش است که به مدل سازی، انجام آزمون های علمی، صدور گواهینامه ایمنی در سراسر دنیا مشغول می باشد. در راستای دستیابی به محیطی امن تر برای زندگی، تیم علمی Efectic همواره در حال توسعه قابلیت ها و افزایش دامنه امنیت به مواردی همچون عدم نقض در اسکلت  ساختمان ها، بررسی آسیب شناسی مواد بکار رفته در آنها و همچنین بررسی ماندگاری ساختمان های قدیمی، موزه ها و ساختمان های عظیم می باشند.