نیکوبایند معرف طیفی از رزین های خاص طراحی شده برای کاربرد در رنگ های اتومبیلی OEM ، رنگهای تعمیراتی اتومبیلی، رنگهای مخصوص ورقهای فولادی رنگی (کویل کوتینگ) و لاکهای داخل قوطیهای مورد مصرف در بسته بندی صنایع غذایی است که شامل رزین های پلی استر اشباع و ملامین- فرمالدهید میباشد.