محصولات

نیکوبایند معرف طیفی از رزین های خاص طراحی شده برای کاربرد در رنگ های اتومبیلی OEM ، رنگهای تعمیراتی اتومبیلی، رنگهای مخصوص ورقهای فولادی رنگی (کویل کوتینگ) و لاکهای داخل قوطیهای مورد مصرف در بسته بندی صنایع غذایی است که شامل رزین های پلی استر اشباع، ملامین- فرمالدهید و نوعی وکس تعلیقی است.

رزین های Nikopolvo شامل گستره ای از رزین های پلی استر پودری برای سیستم های هیبرید و TGIC و همچنین رزین های اپوکسی مورد کاربرد در رنگ های پودری می باشد.