بازرسی شخص ثالث در موارد حل اختلاف

ما می توانیم در موارد حل اختلاف میان  تامین کنندگان و مصرف کنندگان، به عنوان بازرس فنی شخص ثالث، ایفای نقش نماییم. در این روش، بسته به جزئیات و شرایطی که منتج به اختلاف نظر شده، توانایی اعلام نظر فنی با تست نمودن نمونه مواد اولیه یا رنگ و یا بازدید به عمل آوردن از خط تولید رنگ و خط اعمال آن از طرف ما وجود دارد.
علاوه بر این در صورت هر گونه اختلاف نظر درخصوص تعریف و یا تعیین شماره تعرفه گمرکی، می توانیم به عنوان شخص ثالث وارد عمل شویم.