خدمات آزمایشگاهی وتحقیق و توسعه

نیکفام پژوهش بین الملل با کادری مطلع و مجرب در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) و با در اختیار داشتن یک آزمایشگاه مجهز، آماده ارائه خدمات مربوط در حوزه رنگ و رزین است.