خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی مرتبط با صنایع رنگ و رزین نیز بخشی از فعالیت های شرکت ما را تشکیل می دهد. در حال حاضر نیکفام در امر واردات، فروش عمده و یا جزئی موارد ذیل فعال است:
١- تامین مواد اولیه انواع رنگ ها، شامل پیگمنت ها، افزودنی ها، حلال ها و رزین ها
٢- تامین مواد اولیه برای تولید انواع رزین