در هفته دوم خرداد، ما میزبان مدیر فنی-بازرگانی یکی از همکاران تجاری مان، شرکت Synthron بودیم. این کمپانی فرانسوی در زمینه توسعه، تولید و فروش دامنه گسترده ای از افزودنی ها بخصوص برای پوشش های پایه آب و حلال، مرکب های چاپ و پوشش های پودری، شامل ضد کف ها، flow and leveling agents ، خیس کننده های سطوح زیرین، wetting agents و دیسپرس کننده های پیگمنت های آلی و معدنی، اصلاح کننده های رئولوژی، غلظت دهنده ها، ضد خوردگی ها و آنتی استاتیک ها فعالیت دارد. در طول این مدت، نیکفام با حضور نماینده سینترون، نشست هایی با تعدادی از سازنده های معتبر حوزه مرکب چاپ، رنگ های پودری، رنگ های خودرویی و صنعتی داشت و به معرفی محصولات این شرکت پرداخت و پاسخگوی سوالات مطروحه بود.