شرکت نیکفام پژوهش بین الملل در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران در آذر ماه 1394حضور بهم رسانید و به معرفی خدمات و محصولات خود پرداخت. در جریان این گردهمایی سالانه فعالین حوزه رنگ و رزین، برخی از نمایندگان شرکای خارجی ما نیز حضور داشتند و پاسخگوی بازدیدکنندگان غرفه نیکفام بودند.